(39) Trettiniende tankestrek

Gjaldt det husdyr, beundret fru Tanketom hest.
Av de alle på gården var hesten nok best.
For en hest kunne virkelig ri i galopp!
Og slik kjente hun tanken, så den slags var topp.