(38) Trettiåttende tankestrek

Når fru Tanketom arbeidet, det jevnt og trutt,
håpet hun på at arbeidet aldri tok slutt.
For var arbeidet ferdig ble arbeidet målt.
Det å bli hadde aldri fru Tanketom tålt.