(2) Andre tankestrek

I fru Tanketoms hode var hjerte og sinn
ikke annet enn rødme i menneskets kinn.
Så hun mente at hjertet å kue var bra.
For et rødmende kinn er jo ille å ha.