(3) Tredje tankestrek

Når fru Tanketom tenkte at hun var i bruk
måtte hun alltid tenke på kjøkkenbords duk.
Det var sikkert nok best at på bordet den lå.
Men det så bedre ut når den ikke var på.