(7) Sjuende tankestrek

Når fru Tanketom ikke var på, var hun av.
Hun fant glede så vel i galopp som i trav.
Men det hendte hun satte seg ned med en sang.
Og da lød det som om hun var opptatt med sprang.