(8) Åttende tankestrek

Da fru Tanketom giftet seg, var det fordi
hun så for seg at hun og en skatt skulle bli.
Men det tok ikke lang tid før skatten ble slik
at den var som en avgift for pengekjær rik.