(9) Niende tankestrek

Når fru Tanketom tegnet, var hun i sitt ess.
Ikke det at fru Tanketom var noe tess.
Det var heller den ting at hun slett ikke var
en ekspert. Så av vanlig regress var hun klar.