(1) Første tankestrek

Det var noe fru Tanketom så på som hvil.
Hun var flink til å styre når hun satt i bil.
Hun tok sete som sjef og beordret hver sving
så den stakkars sjåføren fikk gjort ingen ting.