(40) Førtiende tankestrek

Som vi ser var fru Tanketom slett ikke stygg.
Men hun led av at hun var alt annet enn trygg.
Og om det er så laget at en så er gjort
så vil en aldri få til, men misslykkes, fort.