(17) Syttende tankestrek

Da fru Tanketom oppfattet været en dag,
tenkte hun det var fint at det var til behag.
For hvis ikke, så ville hun bare bli lei.
Det var bedre, det mente hun, at hun var grei.