(16) Sekstende tankestrek

Da fru Tanketom aldri i tvil var, ble det
en tumult den gang hun fikk en fotball å se.
Hva hun visste, var at der var ball og var mål.
Men hun trodde at alt der var laget av stål.