(15) Femtende tankestrek

Fikk fru Tanketom brev, tenkte hun alltid på
at det hadde seg slik at et brev alltid lå
gjemt i en konvolutt når det til henne kom.
Det var bedre med e-post, var da hennes dom.