(14) Fjortende tankestrek

Når fru Tanketom syklet, så brukte hun gir.
Og da red hun av sted med et nydelig flir,
for hun mente at koner var ordnet så der,
med et gir han håndterte, den mann som var kjær.