(18) Attende tankestrek

Om fru Tanketom fotfeste fikk, ble hun øm.
Det å fotfeste få var for henne en drøm.
Det kom ikke på tale å gå ut i fra.
Hun ble stående der hvor hun hadde det bra.