(31) Trettiførste tankestrek

Hva fru Tanketom skjønte, var at det var dyrt,
det som ikke ble ledet men bare ble styrt.
Så hun priste og æret et hvert maleri
som hun ikke så vitsen med, nettopp fordi.