(30) Trettiende tankestrek

I fru Tanketoms verden var all mulig lyst
klart forbundet med praksisen lært å gi bryst.
Så hun skjønte seg ikke på menn som ga alt
og var glade når endelig de sammen falt.