(26) Tjuesjette tankestrek

Om fru Tanketom ikke fra nede gikk opp
kunne ikke fru Tanketom være på topp.
Så fru Tanketom startet hver samtale sunn
ved å gjøre det klart at hun var helt på bunn.