(25) Tjuefemte tankestrek

Det var uaktuelt for fru Tanketom i
enhver sammenheng hun sto i skyldig å bli.
Hun var kristen. Og kvinne. Og udannet ei.
Så om hun måtte elske så tok hun på vei.