(22) Tjueandre tankestrek

Det var fint når fru Tanketom ville det slik.
Hun var rik på et skjønn. På et skjønn var hun rik.
Så hun gjorde det slik at det lyste i hvitt!
Så for kjæremåls mulighet var det helt fritt.