(21) Tjueførste tankestrek

Når fru Tanketom virket, så virket hun gal.
For hun opptrådte alltid i henhold til mal.
Om der ikke var noe å holde seg til
tok fru Tanketom skikkelse av imbesill!