(12) Tolvte tankestrek

Når fru Tanketom øvde, det kunne jo skje,
var fru Tanketom sint, for hun tenkte på det
at en blomst ikke øver, men bare blir til.
Så hun kom alltid til at sånn øving er dill.