(11) Ellevte tankestrek

Når fru Tanketom tenkte, så tenkte hun lurt.
Og da tenkte hun alltid på om det var spurt
hvorfor verden var ordnet i kvinner og menn,
nå som det var blitt slutt på patron og på penn.