(35) Trettifemte tankestrek

I fru Tanketoms korpus var der ingen trang
til å virkelig satse og gjøre et sprang.
Men hun elsket å gå fra en pidestall ned.
Det gikk sikkert og ordentlig for seg. Hun gled.