(28) Tjueåttende tankestrek

Når fru Tanketom av og til uvirksom var
engasjerte hun seg med å gjøre seg klar.
Engasjert var hun alltid. Hun sto alltid på.
For hvis ikke så ville hun skikkelse få.