(5) Femte tankestrek

Hva fru Tanketom syntes var merkelig gøy
var å finne på ting når hun hengte opp tøy.
Hun tok rosa og hengte ved siden av blått.
Og hun lo så hun hylte, og frydet seg godt.